Retningslinjer for grundsalg

Her kan du læse om Herning Kommunes administrationsgrundlag for arealopkøb. byggemodning, markedsføring og salg af jord.

Retningslinjer for kommunens jordsalg tager afsæt i Byrådets visioner og
overordnede målsætninger for kommunens jordforsyning (bolig og erhverv).

Visionen beskriver kommunens langsigtede mål og svarer ca. til en 12 års periode. De overordnede målsætninger svarer til ca. en 4 års periode.

Endvidere kan der som led i de årlige budgetbehandlinger fastlægges konkrete delmål og indsatsområder samt servicemål.

De anførte visioner og målsætninger mv. fremgår af kommunens årlige budgetter og boligforsyningsplanen.

Kontaktinfo

Annette Nielsen

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.