Praksis for tilbagekøb og fordeling af omkostninger

Her kan du læse om praksis for tilbagekøb af boliggrunde.

Praksis for tilbagekøb

Herning Byråd har i 2011 besluttet at ændre praksis i forhold til tilbagekøb af grunde. Praksis var tidligere, at købe alle grunde i kommunens udstykninger tilbage, som vi fik tilbudt.

Dette er lavet om så vi oftest ikke køber grunde tilbage.

Fordeling af omkostninger

På grund af ændrede markedsforhold har Byrådet besluttet at ændre vilkårene. Hidtil har hver part betalt halvdelen af udgifter til tinglysning og registrering af skøde.
Dette er nu ændret så køber betaler alle udgifter til tinglysning m.v. samt evt. udgifter til advokat.
Dekorativt foto

Kontaktinfo

Annette Nielsen

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.