Tranebærvej 136,

  • areal: 1.330 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 28.403 kr.
  • tilslutningsbidrag: 24.625 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 23.000 kr.
  • Købesum: 76.028 kr.

Boligområdet "Tranebærvej" er beliggende i den nordvestlige del af Vind by. Boligområdet har tilkørsel fra Skovgårdvej. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra Tranebærvej.

Se stort kort

 

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Grunden er byggemodnet og klar til bebyggelse nu. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, bympost@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Vind Vandværk, tlf. 9743 0100

El-forsyning
Nordvestjysk Elforsyning, tlf. 9742 1488  


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.