Ørskovbakken 43,

  • areal: 1.074 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 847.768 kr.
  • tilslutningsbidrag: 40.104 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 61.394 kr.
  • Købesum: 949.266 kr.

Boligområdet Ørskovbakken findes i den nordvestlige del af Snejbjerg. I Snejbjerg findes desuden fine naturområder, både i og omkring byen, bl.a. Gødstrup Sø, Haunstrup Brunkulslejer samt en lang række mindre anlæg og grønne opholdsarealer.

Der findes et aktivt fritidsliv med gode sportsfaciliteter. Herudover findes 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Boligområdet Ørskovbakken er placeret tæt ved Engbjergskolen, som er den ene af byens to skoler.

Snejbjerg har et fint udbygget stisystem, så du nemt og sikkert kan komme rundt på cykel. Der er busbetjening til Herning centrum. Endvidere findes der dagligvarebutikker omkring et mindre bytorv.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 101.498 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber.

Herning Kommune udfærdiger skødet. Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er endeligt udstykket og udmatrikuleret. 


Parcellerne 45-53 forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. august 2017.
Parcellerne 43 og 55 forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. november 2017.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Snejbjerg Vandværk, tlf. 9716 8200

Varmeforsyning 
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning 
Eniig, tlf. 7015 1670

 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2