Hjortemarken 14,

  • areal: 883 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 294.922 kr.
  • tilslutningsbidrag: 34.938 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 61.394 kr.
  • Købesum: 391.254 kr.

Boligområdet er beliggende på Hjortemarken i den sydvestlige del af Sinding. Boligområdet ligger umiddelbart vest for daginstitutionen "Hvepsereden". Boligområdet ligger tæt på skole, hal og institutioner. Grundene byggemodnes og er klar til overtagelse 1. december 2017.

Se stort kort

 

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 96.332 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret. Der kan først tinglyses skøde når grunden er endeligt udstykket.


Parcellerne forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. december 2017


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

Elforsyning
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.