Åparken 7,

  • areal: 595 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 39.600 kr.
  • tilslutningsbidrag: 39.819 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 50.119 kr.
  • Købesum: 129.538 kr.

Boligområdet "Åparken" er beliggende i den vestlige del af Sdr. Felding, tæt ved Skjern Å. Boligområdet har tilkørsel fra Præstevænget. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra den private fællesvej Åparken.

Se stort kort

Den samlede købesum - inclusive tilslutningsbidragene på 89.938 kr. (heraf udgør 50.119 kr. kloaktilslutningsbidrag) betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af parterne med halvdelen til hver. Herning Kommune udfærdiger skødet. Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Overtagelse af grunden kan ske straks.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Sdr. Felding Vandværk, tlf. 9719 8285

Varmeforsyning
Sdr. Felding Varmeværk, tlf. 9719 8272

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.