Teglvænget (Herning)

Udbud af areal til erhvervs- og foreningsformål, beliggende Teglvænget, Herning.

Herning Kommune udbyder arealer til erhvervs- og foreningsformål ved Teglvænget i Herning. Arealet er omfattet af lokalplan 14.BL2.1, vedtaget af Herning Byråd den 19. december 2017.

Arealet har tidligere været anvendt til klublokaler og grønt areal. Tidligere bebyggelse på Teglvænget 2-4 blev nedrevet i 2006.

Arealet udbydes med en mindstepris på 500 kr. pr. m2 byggeret ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Det samlede areal udgør ca. 4.770 m2. Arealet er opdelt i 3 dele af matrikler.

  • Del af matr. nr. 38 d Vestervang, Herning jorder, ca. 1.690 m2
  • Del af matr. nr. 38 c Vestervang, Herning jorder, ca. 1.520 m2
  • Del af matr. nr. 38 a Vestervang, Herning jorder, ca. 1.560 m2. (Obs tvungen byggelinie).

I henhold til lokalplanen kan arealet udnyttes til 50% byggeret, hvilket betyder at der på matriklerne kan bygges ca.

  • Del af matr. nr. 38 d Vestervang, Herning jorder, ca. 845 m2 byggeret
  • Del af matr. nr. 38 c Vestervang, Herning jorder, ca. 625 m2 byggeret,
  • Del af matr. nr. 38 a Vestervang, Herning jorder, ca. 780 m2 byggeret (Obs tvungen byggelinie).

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag den 7. februar 2018, kl. 12.00.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder også retten til at kassere samtlige indkomne tilbud.

Læs udbudsvilkår, Teglvænget

byggeri

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.