Løvbakkevej Gullestrupvej, Herning

Udbud af storparcel ved Løvbakkevej og Gullestrupvej i Herning. Arealet er delt i to områder. Delområde I er tilbage.

Grundarealet, der er omfattet af lokalplan 15.C2.2, vedtaget af Herning Byråd den 17. maj 16, sælges som byggefelter dels til boligbyggeri og dels til centerbyggeri.

Ejendommen udbydes uden mindstepris. 

Salget deles op således, at der kan bydes på delområde I, der må anvendes til centerformål. Delområde II, der må anvendes til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse er solgt. Delområde I er på ca. 3.700 m2.

Køber overtager arealet som det er og forefindes med de på grunden værende faste indretninger, træer og beplantninger m.m.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Herning Kommune forbeholder sig ret til at prioritere et arkitektonisk godt forslag til fordel for et økonomisk fordelagtigt forslag.

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder også retten til at kassere samtlige indkomne tilbud.

Læs mere om storparcellen.

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.