Byggefelter ved Jordbærmarken

Udbud af byggefelter ved Jordbærmarken.

Herning Kommune udbyder 4 grunde, betegnet som byggefelter ved Jordbærmarken til salg. Arealerne er omfattet af lokalplan 41.B15.2, vedtaget af Herning Byråd 6. marts 2018.

Jordbærmarken er beliggende i den østlige del af Tjørring og er en del af boligudstykningen ved Fuglsang Sø. Området ligger syd for Vesterholmvej i tilknytning til Fuglsang Sø med tilhørende søbredder og rekreative områder, tæt på skole, hal og institutioner og der er stiforbindelse fra boligområdet.

Grundene udbydes med følgende mindstepriser:

Hele arealet:
1) Byggefelt K+L+M+N,
2) Byggefelt D+E, 
3) Byggefelt B+C samt 
4) Byggefelt H+I+J,  i alt 15.928.000 kr. 

Byggefelt K+L+M+N med en mindstepris på 6.728.000 kr.

Det er en forudsætning for afgivelse af bud, at tilbuddet ledsages af en beskrivelse og tegninger.

Såfremt beskrivelse og tegninger ikke afleveres vil tilbud ikke komme i betragtning.

Vurdering af de indkomne bud sker med en vægtning på 40% på prisen og 60% på projektet.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag, den 16. januar 2019, kl. 12.00.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder også retten til at kassere samtlige indkomne tilbud.

Læs udbudsvilkår, Jordbærmarken

Byggegrund ud til en sø.

Kontaktinfo

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.