Kommunale ejendomme til salg

Vi udbyder af og til ejendomme til salg, der er ejet af kommunen.

Lille Pugdal, 7480 Vildbjerg

Pavillonerne, beliggende på Lille Pugdalvej 1, 7480 Vildbjerg, er udbudt til salg uden mindstepris.

Pavillonerne har senest været anvendt som daginstitution.

Læs udbudsvilkår for Lille Pugdal

Sønder Næstholtvej 12, Gødstrup, 7400 Herning

Udbud af ejendommen Sønder Næstholtvej 12, Gødstrup, 7400 Herning. Ejendommen er en projektejendom, hvor bygningerne, såvel beboelse som udbygninger, fremstår i meget dårlig stand.

Ejendommen har et grundareal på 4.931 m2. Ejendommen står tom, men der er ikke krav om nedrivning.

Der gives ingen garanti for mulighed for opførelse af ny bolig, det forventes dog at ny ejer kan få landzonetilladelse på samme sokkel.

Ejendommen overdrages som den er og forefindes med den på grunden værende bebyggelse - som beset af køber og uden garanti for sælger.

Ejendommen udbydes uden mindstepris.

Læs udbudsvilkår

Hammerum Hovedgade 1-3, 7400 Herning

Herning Kommune udbyder Hammerum Skole, beliggende Hammerum Hovedgade 1-3, 7400 Herning. Ejendommen udbydes som en projektejendom - uden udarbejdelse af tilstandsrapport og el-tjek.

Ejendommen udbydes uden mindstepris.

Herning Kommune ønsker at få opført et byggeri, der funktionelt, teknisk og arkitektonisk styrker helheden i området. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i nutidigt formsprog. Der stilles særlige krav til den bevaringsværdige bebyggelse.

En del af den smukke ejendom skal bevares og kan fremadrettet anvendes til både erhverv og beboelse. Ejendommens jordtilliggende er meget attraktivt og oplagt til nybyggeri i form af både tæt/lav og tæt/åben bebyggelse.

Ejendommen udbydes i samlet salg eller i 3 delområder hver for sig.

Der lægges vægt på, at de enkelte delområder udvikles som en samlet helhed med fællesarealer centralt i bebyggelsen.

Projektet skal overholde de bestemmelser, som er beskrevet i lokalplan nr. 31.BL1.1.

Læs salgsvilkårene