Kommunale ejendomme til salg

Vi udbyder af og til ejendomme til salg, der er ejet af kommunen.

Sønder Næstholtvej 12, Gødstrup, 7400 Herning

Udbud af ejendommen Sønder Næstholtvej 12, Gødstrup, 7400 Herning. Ejendommen er en projektejendom, hvor bygningerne, såvel beboelse som udbygninger, fremstår i meget dårlig stand.

Ejendommen har et grundareal på 4.931 m2. Ejendommen står tom, men der er ikke krav om nedrivning.

Der gives ingen garanti for mulighed for opførelse af ny bolig, det forventes dog at ny ejer kan få landzonetilladelse på samme sokkel.

Ejendommen overdrages som den er og forefindes med den på grunden værende bebyggelse - som beset af køber og uden garanti for sælger.

Ejendommen udbydes uden mindstepris.

Læs udbudsvilkår