Nr. Mosevej

Timring - en landsby tæt på Vildbjerg by
  • Postnummer: Timring (erhverv)
  • By: Timring
  • Udstykning: Nr. Mosevej
  • Samlet areal: 6.014 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: 276644- kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: 25 %

Erhvervsområdet ligger i den nordøstlige del af Timring nord for Trehøjevej og øst for Bjerregårds vej. Området omfatter vejene Nr. Mosevej og Bjerregårds vej. Området har allerede etablerede virksomheder herunder blandt andet indenfor VVS, Smede- g Maskinforretning, produktion af kørestolsramper og 3-hjulede handicap-cykler, vognmandsforretning samt byggevirksomhed.

Se stort kort 

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane og græsrabatter.


Den samlede købesum opgøres på baggrund af købers markering af det ønskede areal på det medfølgende kortbilag og ud fra den udbudte pris. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten:

  • Kontant
  • Eller med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20% af købesummen. Restbeløbet på 80% forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betaling erlægges, med en rente svarende til 7% over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger.

Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7%. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber. Hver part betaler egne advokatomkostninger. 

Køber betaler udgifterne til udmatrikulering. Herning Kommune betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde.


Udstykning af grundene sker i takt med at der finder salg sted.


Overtagelse af grunden kan ske straks.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg 
Sekretariatet
Annette Nielsen
96 28 23 23
annette.nielsen@herning.dk

Grundsalgskoordinator
Anne Mette Skjærlund Knudsen
96 28 85 17
bekak@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm
96 28 80 45
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
96 28 28 28
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Timring Vandværk
87 27 87 27

 


Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Areal 1276.644 kr./m26.014 m20 m20 m26.014 m2

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.