Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold.

Kapitel 2 - Adgangsforhold

(bl.a. frem til og ved bygningen)

Kapitel 3- Affaldssystemer

(bl.a. mulighed for bortskaffelse af husholdningsaffald

Kapitel 4 - Afløbsforhold

(bl.a. håndtering af regn- og overfladevand, spildevand)

Kapitel 6 - Brugerbetjente anlæg

(indkast til affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater m.v.)

Kapitel 7 – Byggeplads

(bl.a. indretning, støv- og støjgener, byggeaffald)

Kapitel 9 – Bygningens indretning

(bl.a. indretning, gangbredde, loftshøjde)

Kapitel 10 – Elevatorer

(bl.a. type, størrelse, ventilation)

Kapitel 11 – Energiforbrug

(bl.a. krav til isolering, bygningsopvarmning)

Kapitel 12 – Energiforsyningsanlæg

(bl.a. brændeovne, solcelleanlæg, varmepumpe) 

Kapitel 13 – Forureninger

(bl.a. fra byggematerialer og undergrunden) 

Kapitel 14 – Fugt og vådrum

(bl.a. sikring mod indtrængning af vand)

Kapitel 15 – Konstruktioner

(Projektering, udførelse, drift og vedligeholdelse af bærende kon-struktioner)

Kapitel 16 – Legepladser

(bl.a. legeredskaber, skateboard-baner, klatrevæg)

Kapitel 17 – Lydforhold

(bl.a. støjgener, støj fra installationer og omgivelser)

Kapitel 18 – Lys og udsyn

(bl.a. dagslys, vinduers placering)

Kapitel 19 – Termisk indeklima og installationer til varme og køleanlæg

(bl.a. alle installationer til opvarmning, forebyggelse mod bakterier i det varme brugsvand)

Kapitel 21 - Vand

(bl.a. sikring af vandkvalitet, koldt og varmt brugsvand)

Kapitel 22 - Ventilation

(bl.a. luftskifte, emhætte, udsugning i bad/wc, ventilationsanlæg)