Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold.

Kapitel 18 – Lys og udsyn

(bl.a. dagslys, vinduers placering)