Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold.

Kapitel 14 – Fugt og vådrum

(bl.a. sikring mod indtrængning af vand)