Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold.

Kapitel 7 – Byggeplads

(bl.a. indretning, støv- og støjgener, byggeaffald)