Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold.

Kapitel 4 - Afløbsforhold

(bl.a. håndtering af regn- og overfladevand, spildevand)