Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold.

Du skal indsende dokumentation for, hvordan bygningsreglementets bestemmelser er overholdt i den færdige bygning.

Dokumentationen skal bestå af al relevant materiale, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger med videre.

Du skal dokumentere/belyse, hvordan bygningen er opført, og hvordan du har opfyldt bygningsreglementets funktionskrav og/eller detailkrav.

Under hvert emne er der angivet forslag til dokumentationens indhold.

(bl.a. mulighed for bortskaffelse af husholdningsaffald


(bl.a. håndtering af regn- og overfladevand, spildevand)


(indkast til affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater m.v.)


(bl.a. indretning, støv- og støjgener, byggeaffald)


(Projektering, udførelse, drift og vedligeholdelse af bærende kon-struktioner)


(bl.a. legeredskaber, skateboard-baner, klatrevæg)


(bl.a. støjgener, støj fra installationer og omgivelser)


(bl.a. sikring af vandkvalitet, koldt og varmt brugsvand)


(bl.a. luftskifte, emhætte, udsugning i bad/wc, ventilationsanlæg)


Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96288015
Send e-mail 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail