Konstruktionsklasse

Hvad er konstruktionsklasse?

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvilket materiale der skal indsendes i forbindelse med ansøgningen, afhænger af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet er placeret i.

Du skal huske på, at vi ikke kender dit projekt. Det er derfor vigtigt, at du giver os alle de oplysninger, som kan have betydning for byggeriets indplacering i konstruktionsklasse.

Du kan læse mere om dokumentation af konstruktioner i bygningsreglementets kapitel 28.

Konstruktionsklasse 1

 • Dokumentation for valg af konstruktionsklasse.

Dokumentationen skal indeholde grundlaget for indplacering af bygningen i konstruktionsklassen og skal omfatte de relevante dele af følgende:

 • A1. Konstruktionsgrundlag
 • A2. 1. Statiske beregninger - bygværk
 • A3. Konstruktionstegninger og modeller
 • B1. Statisk projektredegørelse

Det vil sige, at der i forbindelse med ansøgningen skal være taget stilling til, hvordan bygningens konstruktioner i hovedtræk skal udføres. Og det skal beskrives sammen med ansøgningen. Der skal være taget stilling til byggeriets konsekvensklasse, hvor almindeligt kendt konstruktionen er og hvor kompleks den er.

Hvis der er tale om en simpel bygning, hvor konstruktionerne er beskrevet i det almene tekniske fælleseje for eksempel SBi-anvisning 254, Småhuse - styrke og stabilitet, kan der i stedet for beregninger henvises til hvordan projektet overholder konstruktionerne i anvisningen. 

Konstruktionsklasse 2

 • Starterklæring for den certificerede statiker (udelades ved kommunal sagsbehandling)
 • Oplysning om hvem der er bygværksprojekterende for de bærende konstruktioner
 • Dokumentation for valg af konstruktionsklasse.

Dokumentationen skal indeholde grundlaget for indplacering af bygningen i konstruktionsklassen og skal omfatte de relevante dele af følgende:

 • A1. Konstruktionsgrundlag
 • A2. 1. Statiske beregninger - bygværk
 • A3. Konstruktionstegninger og modeller
 • B1. Statisk projektredegørelse
 • B2. Statisk kontrolplan

Det vil sige, at der i forbindelse med ansøgningen skal laves en beskrivelse af bygningens statiske system og forudsætningerne for beregningerne.

Dokumentationen skal også beskrive, hvorfor byggeriet er indplaceret i konstruktionsklassen, så vi kan vurdere om den er placeret korrekt. (konsekvensklasse, traditionel/utraditionel, simpel/kompleks)

Konstruktionsklasse 3

 • Starterklæring for den certificerede statiker (udelades ved kommunal sagsbehandling)
 • Oplysning om hvem der er bygværksprojekterende for de bærende konstruktioner
 • Dokumentation for valg af konstruktionsklasse.

Dokumentationen skal indeholde grundlaget for indplacering af bygningen i konstruktionsklassen, og skal omfatte de relevante dele af følgende:

 • A1. Konstruktionsgrundlag
 • A2. 1. Statiske beregninger - bygværk
 • A3. Konstruktionstegninger og modeller
 • B1. Statisk projektredegørelse
 • B2. Statisk kontrolplan

Det vil sige, at der i forbindelse med ansøgningen skal laves en beskrivelse af bygningens statiske system og forudsætningerne for beregningerne. Da der typisk er tale om et større (eller kompliceret) byggeri i denne konstruktionsklasse, stilles der større krav til indholdet af dokumentationen.

Dokumentationen skal også beskrive, hvorfor byggeriet er indplaceret i konstruktionsklassen, så vi kan vurdere om den er placeret korrekt.

Konstruktionsklasse 4

 • Starterklæring for den certificerede statiker (udelades ved kommunal sagsbehandling)
 • Starterklæring for den certificerede statiker til tredjepartskontrol
 • Oplysning om hvem der er bygværksprojekterende for de bærende konstruktioner
 • Dokumentation for valg af konstruktionsklasse.

Dokumentationen skal indeholde grundlaget for indplacering af bygningen i konstruktionsklassen, og skal omfatte de relevante dele af følgende:

 • A1. Konstruktionsgrundlag
 • A2. 1. Statiske beregninger - bygværk
 • A3. Konstruktionstegninger og modeller
 • B1. Statisk projektredegørelse
 • B2. Statisk kontrolplan

Det vil sige, at der i forbindelse med ansøgningen skal laves en beskrivelse af bygningens statiske system og forudsætningerne for beregningerne.

I denne konstruktionsklasse er der ofte tale om større og/eller komplekse byggerier - eller måske en utraditionel udførelse. Der stilles derfor også her større krav til indholdet af dokumentationen.

Dokumentationen skal også beskrive, hvorfor byggeriet er indplaceret i konstruktionsklassen, så vi kan vurdere om den er placeret korrekt.

Undtaget for konstruktionsklasse

Hvis byggeriet er undtaget for indplacering i konstruktionsklasse skal det beskrives, hvorfor det er undtaget.

Det kunne for eksempel være hvis du laver en ombygning i en eksisterende bygning, men uden at ændre på de bærende vægge/konstruktioner. Så vil byggeriet ofte være undtaget for indplacering.

Det er vigtigt at du kommer med en begrundelse for undtagelsen, så vi kan se, at du har taget stilling. Det giver os også mulighed for at tage stilling til, om vi er enige i, at projektet er undtaget.