Konstruktionsklasse

Hvad er konstruktionsklasse?

Bygværksprojekterende

Når et byggeri placeres i konstruktionsklasse 2-4 skal der altid udpeges en ansvarlig for at samle alt materialet vedrørende de bærende konstruktioner.

Den bygværksprojekterende kan være en person eller et firma.

Det kræver ikke en speciel uddannelse at være bygværksprojekterende, så ansøger eller bygherre kan også selv være ansvarlig for at samle den statiske dokumentation.

Du kan læse mere om den bygværksprojekterende i bygningsreglementet kapitel 31.

Oplysning om hvem der er bygværksprojekterende (ansvarlig) skal indsendes ved ansøgning.