Konstruktionsklasse

Hvad er konstruktionsklasse?

Undtagelser for indplacering i konstruktionsklasse

Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse. Dette gælder dog kun hvis den enkelte bygning er under 50 m2.

Bemærk, at hvis flere små bygninger har en sammenhængende tagkonstruktion, så betragtes bygningerne som én bygning og det samlede areal må så ikke overstige 50 m2.

Udestuer og andre bygninger med ophold følger reglerne for enfamiliehuse og skal derfor altid indplaceres i konstruktionsklasse - uanset størrelse.

Hvis du laver en ombygning indenfor eksisterende rammer, hvor du ikke rører ved det overordnede statiske system i bygningen, kan dit byggeri også være undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse.

Hvis et byggeri på grund af sin udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal der stadig laves en vurdering af risikoen ved et svigt. Hvis det vurderes at der er en væsentlig risiko for svigt, kan det være nødvendigt at inddrage en certificeret eller anerkendt statiker ved behandling af sagen.

Læs mere om undtagelser for indplacering i konstruktionsklasse i bygningsreglementet §489.