Søg om byggetilladelse

Hvis du skal bygge nyt, bygge om eller bygge til, kan du finde oplysninger om, hvad du skal sende ind her.

Brandmæssige forhold

Alt byggeri skal som udgangspunkt indplaceres i en brandklasse. Det gælder, uanset om du bygger helt nyt eller om du laver en om- eller tilbygning, dog gælder der særlige regler for helt små, simple bygninger.

Brandklasser siger noget om den brandrisiko, der er forbundet med dit byggeri. Jo større risiko, des højere brandklasse.

Hvis du ikke har et godt kendskab til brandforhold, kan det være en god ide at finde en rådgiver, som kan hjælpe dig.

Læs mere om, hvordan du indplacerer dit byggeri i den rigtige brandklasse.