Søg om byggetilladelse

Hvis du skal bygge nyt, bygge om eller bygge til, kan du finde oplysninger om, hvad du skal sende ind her.

Byggeskadeforsikring

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til at opføre en ny bolig, skal du sende en kopi af tilbud på byggeskadeforsikring.

Ved færdigmelding af byggeriet skal du sende dokumentation på, at byggeskadeforsikringen er tegnet og betalt - altså kvittering på betaling og selve policen.

Hvis du bygger en bolig, som du selv skal bo i, og du selv står som ansvarlig for at gennemføre byggeriet, kan du via Byg og Miljø ansøge om fritagelse for byggeskadeforsikring.

Hvis byggesagen er en om- eller en tilbygning, skal du ikke lave en byggeskadeforsikring. Heller ikke hvis du bygger fritidshus eller sommerhus.