Søg om byggetilladelse

Hvis du skal bygge nyt, bygge om eller bygge til, kan du finde oplysninger om, hvad du skal sende ind her.

Situationsplan

Situationsplanen er en oversigt over din grund. Tegningen skal vise:

  • Placering af tilbygningen og eksisterende bygninger på grunden
  • Afstand fra bygninger til skel
  • Afstand til eventuelle andre bygninger på grunden
  • Angivelse af retning Nord

Se et eksempel på en situationsplan