Søg om byggetilladelse

Hvis du skal bygge nyt, bygge om eller bygge til, kan du finde oplysninger om, hvad du skal sende ind her.

Beskrivelse

Beskriv kort byggeriet og hvilke materialer det er bygget af.

Beskriv også hvis der er specielle forhold i byggesagen. Den kan være, hvis der skal søges dispensation, hvis der bygges i en landzone eller lignende.