Brandmæssige forhold

Når du skal bygge nyt eller bygge om, er det vigtigt at have styr på de brandmæssige forhold. Du skal derfor altid lave en beskrivelse af, hvordan du har tænkt dig at overholde reglerne.

Certificeret brandrådgiver

Når der søges om byggetilladelse skal der som udgangspunkt tilknyttes en certificeret rådgiver til projektet. Rådgiveren skal dokumentere at bygningsreglementets bestemmelser om brand overholdes.

Brandklasse 1

Hvis et byggeri er placeret i brandklasse 1, er der dog ikke krav om at der skal være tilknyttet en certificeret rådgiver til sagen. Her skal ansøger selv stå inde for - og dokumentere - at reglerne i bygningsreglementet overholdes.

Det kan derfor også i brandklasse 1 være en god ide at kontakte en rådgiver - rådgiveren behøver bare ikke være certificeret.

Brandklasse 2

Hvis byggeriet er placeret i brandklasse 2, skal der tilknyttes en certificeret rådgiver til klasse 2. Her er det derfor ikke nok at man selv laver en beskrivelse af projektet og brandsikkerheden samt en brandplan.

Materialet skal som minimum godkendes af en certificeret brandrådgiver. Du kan også vælge at lade brandrådgiveren udarbejde materialet.  

Ved ansøgningen skal det angives hvem der er certificeret rådgiver og hvilket arbejde han/hun skal udføre.

Brandklasse 3 og 4

Er byggeriet placeret i brandklasse 3 eller 4, skal der tilknyttes en certificeret rådgiver til klasse 3-4. I brandklasse 4 skal der desuden tilknyttes en certificeret rådgiver til tredjepartskontrol.

Overgangsordning

Indtil 31.12.2019 er det muligt at vælge kommunalsagsbehandling for brand. Hvis det vælges, skal der ikke tilknyttes en certificeret rådgiver, men der skal stadig fremsendes dokumentation for de brandmæssige forhold til behandling.

Læs mere om de administrative bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 1.