Brandmæssige forhold

Når du skal bygge nyt eller bygge om, er det vigtigt at have styr på de brandmæssige forhold. Du skal derfor altid lave en beskrivelse af, hvordan du har tænkt dig at overholde reglerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvilket materiale der skal indsendes i forbindelse med ansøgningen, afhænger af, hvilken brandklasse byggeriet er placeret i.

Du skal huske på, at vi ikke kender dit projekt. Det er derfor vigtigt, at du giver os alle de oplysninger, som kan have betydning for byggeriets indplacering i brandklasse.

Du kan læse mere om dokumentation af brandforhold i bygningsreglementets kapitel 29.

Brandklasse 1

I forbindelse med ansøgningen skal være taget stilling til, hvordan bygningens brandmæssige forhold i hovedtræk skal udføres. Og det skal beskrives sammen med ansøgningen.

Den brandtekniske dokumentation skal derfor indeholde:

 • Dokumentation for om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT-erklæring)
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse.
  Dokumentationen skal minimum indeholde følgende:
  • en kort beskrivelse af, hvad du har tænkt dig at bygge eller bygge om
  • indplacering i brandklasse samt grundlag herfor (anvendelseskategori, risikoklasse samt henvisning til relevante præ-accepterede løsninger)
  • beskrivelse af bygningens placering på grunden (afstand til skel og andre bygninger)
  • beskrivelse af, hvordan folk kan komme ud af bygningen (flugtveje og redningsåbninger)
  • beskrivelse af, hvordan du har sikret de bærende konstruktioner ved en brand (brandmodstandsevne)
  • beskrivelse af, hvordan du har sikret mod brandspredning (opdeling i brandceller/brandsektioner eller ved afstand)
  • beskrivelse af, hvilke brandtekniske installationer du anvender (f.eks. røgalarmanlæg)
  • beskrivelse af, hvordan redningsberedskabet kan komme hen til din bygning (kørevej og eller ganglængde)

   Dokumentationen kan med fordel suppleres af en brandplan med ovenstående indtegnet. Det giver et godt overblik over de brandmæssige forhold i bygningen.
 • Brandteknisk kontrolplan med en detaljeringsgrad svarende til projektet stade ved ansøgning
 • Brandteknisk kontrolrapport med en detaljeringsgrad svarende til projektet stade ved ansøgning
  Kontrolplan og -rapport kan undlades ved mindre byggeri, f.eks. sekundær bebyggelse som garage, carport og lignende, Hvis du er i tvivl, så kontakt byggesagskontoret for en afklaring, inden du sender din ansøgning.

Du kan se et eksempel på en overordnet beskrivelse her - men husk, at det er et eksempel. Din dokumentation skal være tilpasset dit byggeri og beskrive de ting, som er relevant for det.

Brandklasse 2

Også her skal der i forbindelse med ansøgningen være taget stilling til, hvordan bygningens brandmæssige forhold i hovedtræk skal udføres. Da byggeriet er placeret i brandklasse 2, skal der også tilknyttes en certificeret brandrådgiver til mindst brandklasse 2 til projektet eller der skal vælges kommunal sagsbehandling (indtil 31.12.2019)

 • Starterklæring for den certificerede brandrådgiver (udelades ved kommunal sagsbehandling)
 • Dokumentation for om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT-erklæring)
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse.
  Dokumentationen skal minimum indeholde følgende:
  • en kort beskrivelse af, hvad du har tænkt dig at bygge eller bygge om
  • indplacering i brandklasse samt grundlag herfor (anvendelseskategori, risikoklasse samt henvisning til relevante præ-accepterede løsninger eller redegørelse for komparativ analyse/brandteknisk dimensionering)
  • beskrivelse af bygningens placering på grunden (afstand til skel og andre bygninger)
  • beskrivelse af, hvordan folk kan komme ud af bygningen (flugtveje og redningsåbninger)
  • beskrivelse af, hvordan du har sikret de bærende konstruktioner ved en brand (brandmodstandsevne)
  • beskrivelse af, hvordan du har sikret mod brandspredning (opdeling i brandceller/brandsektioner eller ved afstand)
  • beskrivelse af, hvilke brandtekniske installationer du anvender (f.eks. røgalarmanlæg)
  • beskrivelse af, hvordan redningsberedskabet kan komme hen til din bygning (kørevej og eller ganglængde)

   Dokumentationen kan med fordel suppleres af en brandplan med ovenstående indtegnet. Det giver et godt overblik over de brandmæssige forhold i bygningen.
 • Brandteknisk kontrolplan med en detaljeringsgrad svarende til projektet stade ved ansøgning
 • Brandteknisk kontrolrapport med en detaljeringsgrad svarende til projektet stade ved ansøgning

Du kan læse mere om dokumentation i Bygningsreglementets Vejledning til kapitel 29 - Dokumentation af brandforhold.

Brandklasse 3

Ved byggeri i brandklasse 3, skal projektet have tilknyttet en certificeret brandrådgiver til mindst brandklasse 3-4 eller der skal vælges kommunal sagsbehandling (indtil 31.12.2019)

 • Starterklæring for den certificerede brandrådgiver (udelades ved kommunal sagsbehandling)
 • Dokumentation for om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT-erklæring)
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse.
  Dokumentationen skal minimum indeholde følgende:
  • en kort beskrivelse af, hvad du har tænkt dig at bygge eller bygge om
  • indplacering i brandklasse samt grundlag herfor (anvendelseskategori, risikoklasse samt henvisning til relevante præ-accepterede løsninger eller redegørelse for komparativ analyse/brandteknisk dimensionering)
  • beskrivelse af bygningens placering på grunden (afstand til skel og andre bygninger)
  • beskrivelse af, hvordan folk kan komme ud af bygningen (flugtveje og redningsåbninger)
  • beskrivelse af, hvordan du har sikret de bærende konstruktioner ved en brand (brandmodstandsevne)
  • beskrivelse af, hvordan du har sikret mod brandspredning (opdeling i brandceller/brandsektioner eller ved afstand)
  • beskrivelse af, hvilke brandtekniske installationer du anvender (f.eks. røgalarmanlæg)
  • beskrivelse af, hvordan redningsberedskabet kan komme hen til din bygning (kørevej og eller ganglængde)

   Dokumentationen kan med fordel suppleres af en brandplan med ovenstående indtegnet. Det giver et godt overblik over de brandmæssige forhold i bygningen.
 • Brandteknisk kontrolplan med en detaljeringsgrad svarende til projektet stade ved ansøgning
 • Brandteknisk kontrolrapport med en detaljeringsgrad svarende til projektet stade ved ansøgning

Da byggeri i denne brandklasse er mere kompliceret/komplekst stilles der større krav til dokumentation af brandforholdene. Det vil sige, at alle afvigelser fra de præ-accepterede løsninger skal begrundes og det skal belyses af brandsikkerheden stadig er opretholdt. Afvigelserne skal dokumenteres ved hjælp af komparativ analyse eller dimensionering.

Du kan læse mere i Bygningsreglementets Vejledning til kapitel 29 - Dokumentation af brandforhold.

Brandklasse 4

Ved byggeri i brandklasse 4, skal projektet have tilknyttet en certificeret brandrådgiver til mindst brandklasse 3-4 samt en brandrådgiver, som er certificeret til tredjepartskontrol. Indtil 31.12.2019 kan der alternativt vælges kommunal sagsbehandling.

 • Starterklæring for den certificerede brandrådgiver (udelades ved kommunal sagsbehandling)
 • Starterklæring for den certificerede brandrådgiver til tredjepartskontrol (udelades ved kommunal sagsbehandling)
 • Dokumentation for om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT-erklæring)
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse.

  Dokumentationen skal minimum indeholde følgende:
  • en kort beskrivelse af, hvad du har tænkt dig at bygge eller bygge om
  • indplacering i brandklasse samt grundlag herfor (anvendelseskategori, risikoklasse samt henvisning til relevante præ-accepterede løsninger eller redegørelse for komparativ analyse/brandteknisk dimensionering)
  • beskrivelse af bygningens placering på grunden (afstand til skel og andre bygninger)
  • beskrivelse af, hvordan folk kan komme ud af bygningen (flugtveje og redningsåbninger)
  • beskrivelse af, hvordan du har sikret de bærende konstruktioner ved en brand (brandmodstandsevne)
  • beskrivelse af, hvordan du har sikret mod brandspredning (opdeling i brandceller/brandsektioner eller ved afstand)
  • beskrivelse af, hvilke brandtekniske installationer du anvender (f.eks. røgalarmanlæg)
  • beskrivelse af, hvordan redningsberedskabet kan komme hen til din bygning (kørevej og eller ganglængde)

   Dokumentationen kan med fordel suppleres af en brandplan med ovenstående indtegnet. Det giver et godt overblik over de brandmæssige forhold i bygningen.
 • Brandteknisk kontrolplan med en detaljeringsgrad svarende til projektet stade ved ansøgning
 • Brandteknisk kontrolrapport med en detaljeringsgrad svarende til projektet stade ved ansøgning

Da byggeri i denne brandklasse er mere kompliceret/komplekst stilles der større krav til dokumentation af brandforholdene. Det vil sige, at alle afvigelser fra de præ-accepterede løsninger skal begrundes og det skal belyses af brandsikkerheden stadig er opretholdt. Afvigelserne skal dokumenteres ved hjælp af komparativ analyse, dimensionering eller andre metoder til beskrivelse af sikkerheden, f.eks. brandprøvning.

Du kan læse mere i Bygningsreglementets Vejledning til kapitel 29 - Dokumentation af brandforhold.

Undtaget for brandklasse

Hvis du mener, at byggeriet er undtaget for indplacering i brandklasse, skal du beskrive hvorfor det er undtaget.

Det kunne f.eks. være hvis du laver en ombygning i en eksisterende bygning uden at ændre på de brandmæssige forhold. Så vil byggeriet ofte være undtaget for indplacering.

Det er vigtigt, at du kommer med en begrundelse for undtagelsen, så vi kan se, at du har taget stilling. Det giver os også mulighed for at tage stilling til, om vi er enige i, at projektet er undtaget.