Brandmæssige forhold

Når du skal bygge nyt eller bygge om, er det vigtigt at have styr på de brandmæssige forhold. Du skal derfor altid lave en beskrivelse af, hvordan du har tænkt dig at overholde reglerne.

Undtagelser for indplacering i brandklasse

Fritliggende garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger er undtaget fra indplacering i brandklasse. Dette gælder dog kun hvis det samlede areal af disse bygninger på hele grunden er under 50 m2.

Hvis det samlede areal overstiger 50 m² indplaceres byggeriet typisk i brandklasse 1. Dette gælder uanset den enkelte bygnings størrelse og bygningernes placering i forhold til hinanden. Det kan derfor betyde at et drivhus på 5 m² skal indplaceres i brandklasse.

Udestuer og andre lukkede bygninger med ophold følger reglerne for enfamiliehuse og skal derfor altid indplaceres i brandklasse - uanset størrelse.

Hvis du laver en ombygning indenfor eksisterende rammer, hvor du ikke ændrer på de brandmæssige forhold i bygningen, kan dit byggeri også være undtaget fra indplacering i brandklasse.

Hvis et byggeri på grund af sin udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal der stadig laves en vurdering af risikoen ved en brand. Hvis det vurderes at der er en væsentlig risiko, kan det være nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver ved behandling af sagen.

Læs mere undtagelse i bygningsreglementet §493.