Sagsbehandlingstider

Her kan du løbende se, hvor lang sagsbehandlingstiden er for en byggetilladelse.

Sagsbehandlingstid

I øjeblikket er ventetiden for de store sager 8-10 uger, fra vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen, til din sag bliver behandlet.

Er der tale om en byggetilladelse i forbindelse med enfamiliehus, som overholder alle regler og ikke kræver høring hos naboer eller andre myndigheder, kan du forvente et svar i løbet af 5-6 uger.

Hvis det er nødvendigt at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring. Det gælder blandt andet, når der skal søges landzonetilladelse. Her er behandlingstiden mindst 2 måneder.