Specielt ved gyllebeholdere, kornsiloer eller lignende præfabrikerede konstruktioner

Du skal sende en konstruktionstegning eller produktblad ind, når du ansøger om gyllebeholdere, overdækninger til gyllebeholdere, fortanke, opbevaringstanke, kornsiloer, præfabrikerede betonkonstruktioner eller lignende.

Her skal du beskrive udseende, rumfang, højde og diameter.