Facadetegning

Facadetegningen er en tegning over alle bygningernes facader med højdemål.

Tegningen skal vise:

  • Højde på facade
  • Husets totalhøjde
  • Længder og bredder på bygningen
  • Antal kvadratmeter (udvendige mål)
  • Facadens orientering (nord, syd, øst og vest)
  • Materialevalg på tilbygningens ydervægge og tag.

Se et eksempel på en facadetegning