Situationsplan

Situationsplanen er en oversigt over din grund. Tegningen skal vise:

  • Placering af tilbygningen og eksisterende bygninger på grunden
  • Afstand fra bygninger til skel
  • Afstand til eventuelle andre bygninger på grunden
  • Angivelse af retning Nord

Se et eksempel på en situationsplan