Områdeklassificerede arealer

Størstedelen af jorden i byzoneområder bliver betragtet som lettere forurenet. Dette kaldes også "områdeklassificering" af jord

Områdeklassificering - hvad er det?

Jord fra for eksempel ældre byområder i byzone er karakteriseret som lettere forurenet. Dette kalder vi områdeklassificeret.

Herning Kommune har undtaget større, sammenhængende byzoneområder fra områdeklassificeringen, hvor der er viden om, at områderne ikke er lettere forurenet. Dette sker via regulativer. Kommunen kan også inddrage områder uden for byzonen i områdeklassificeringen, hvis vi får viden om, at områderne er lettere forurenet.

Herning Kommunes kortmateriale tilpasses løbende i forhold til ny viden om jordforurening.

Se om din grund er områdeklassificeret

I kortet her under, kan du se om din grund er områdeklassificeret. Du skal blot indtaste din adresse i søgefeltet.

For at få en signaturforklaring frem for kortet, skal du trykke på "Jord og Råstoffer" og dernæst "Jordforurening og Områdeklassificering". Så har du en oversigt over, hvad de forskellige farver og skraveringer betyder.

På kortet kan du også se om din grund er kortlagt som forurenet. Du kan læse mere om, hvad dette betyder for dig på "Kortlagte grunde".

Hvad betyder det for mig, hvis min grund er områdeklassificeret?

De øverste 50 cm jord skal være ren, hvis arealet bruges til følsom anvendelse såsom bolig, børnehave mm.

Jordbunke

Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Miljø og Klima (887424)

Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.