Flytning af jord

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har jord i overskud på din grund, som du gerne vil af med.

Det bedste er at bruge din overskudsjord på din egen ejendom. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du være opmærksom på, at jord fra forskellige steder er omfattet af forskellige krav. Se også "Hvad må jeg gøre med overskudsjord".

Hvis overskudsjorden kommer fra et af tre nedenstående steder skal du på forhånd sende en anmeldelse om jordflytning til os.

  • ejendommen er kortlagt som mulig forurenet (V1) eller forurenet (V2).
  • offentligt vejareal.
  • ejendommen er omfattet af områdeklassificering.

Flyt mere end én kubikmeter jord.

Ønsker du mere information om at anvende overskudsjord mere bæredygtigt, kan du se mere i boksen 'Mere info'. 


Jeg skal flytte mindre end 1 m3 jord fra min ejendom, der ligger indenfor områdeklassificeringen. Hvad gør jeg?

Svar:

Jordmængder under 1 m3 kan bedst køres direkte til godkendte modtageanlæg. Du kan også køre det direkte til genbrugspladserne i Herning, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sdr. Felding uden prøvetagning, analyse og anmeldelse.

Vær opmærksom på, at du skal kunne oplyse på genbrugspladsen om jorden stammer fra områdeklassificeringen eller ej.

Tjek om din jord er fra områdeklassificeringen.


Hvad gør du, hvis din ejendom er kortlagt som forurenet på V1 eller V2?

Svar:

Hvis den jord, du vil køre væk, stammer fra et V1 eller V2 kortlagt areal (og mængden er mindre end 1m3), skal du aflevere et anmeldeskema til modtageren.

Modtageren kan være et godkendt modtageanlæg. Du kan også køre jorden til en af genbrugspladserne i Herning, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sdr. Felding .

Du finder anmeldeskemaet på hjemmesiden.


Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse er sket.

Sådan anmelder du

Du skal anmelde jordflytning ved brug af dette skemaet "Meld flytning af ren, lettere forurenet og forurenet jord". Skemaet finder du i den grønne boks Selvbetjening. Du skal logge ind med NemID

Anmeldelse skal normalt ske inden jorden flyttes. Dog kan der i akutte tilfælde være nødvendigt at flytte jorden straks.

Kontakt Byggeri, Jord og Grundvand, hvis du er i tvivl om hvad der skal til.

Regulativ for jordflytning.

Affaldsregulativ for jord.


Når du anmelder jordflytning, skal du sikre dig, at prøvetagningen er foretaget af en sagkyndig. Og du skal sikre dig, at jorden er analyseret og kategoriseret i henhold til den gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Se gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Du er velkommen til at kontakte Byggeri, Jord og Grundvand for anvisning af prøvetagere.


Husk at aflevering af jord kræver anmeldelse, prøvetagning m.v. jf. Herning Kommunes Regulativ for Jordflytning - og en forudgående aftale med jordmodtageren.

Ren jord!

Kollund Sand og Grus
Stokkildhovedvej 38, 7400 Herning
Kontaktperson: Gravemester Henrik Jensen, tlf.: 2178 3115
E-mail: avlkoll@post12.tele.dk

Ren jord!

Terrænregulering ved Aulum Sandgrav
Kronborgvej 20, 7490 Aulum
Kontaktperson: Rasmus Jørgensen, tlf.: 2040 8099
E-mail: rasmus@hv-transport.dk

Ren, lettere forurenet og forurenet jord

AFLD Fasterholt
Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning
Kontaktperson: Mogens Thude, tlf.: 9714 8420
E-mail: vejebod@afld.dk
http://afld.dk/modtagelse-af-jord.aspx

Lettere forurenet jord / forurenet jord!

Nomi 4S
Kilenvej 18, 7600 Struer
Brug for hjælp: tlf. 9610 6640
E-mail: vejebod@nomi4s.dk
http://nomi4s.dk/Default.aspx?ID=1119

Lettere forurenet jord / forurenet jord!

RGSNordic - afdelinger over hele landet
Kundeservice: 8877 9090 E-mail: kundeservice@rgsnordic.dk http://www.rgsnordic.com/

Lettere forurenet jord / forurenet jord!

Kingo Karlsen A/S
F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg
http://kingo.biz/jordrens-og-recycling/silkeborg/jordrens/


Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.