Ændring af arealanvendelse

Vær opmærksom på forurenet jord, når du ændrer brugen af et areal.

Før du ændrer brugen af et areal til:

 • bolig
 • børneinstitution
 • offentlig legeplads
 • kolonihave eller
 • sommerhus

skal du sikre dig, at det øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er en varig fast belægning.

Dette er især vigtigt for arealer, hvor der tidligere har været erhverv. På andre ejendomme i byen kan der også være tvivl om, om jorden er ren. 

Spørg altid en miljørådgiver, hvis du er i tvivl.

Hvis dit areal er kortlagt som (måske) forurenet, skal du kontakte Byggeri og Ejendomsdata.

Du skal have en speciel tilladelse, før du må ændre anvendelsen fra erhverv til:

 • bolig
 • børneinstitution
 • offentlig legeplads
 • rekreativt område
 • alment tilgængeligt område
 • kolonihave
 • sommerhusgrund eller
 • institution.

For kortlagte arealer, der i forvejen bruges til disse formål, skal du have en speciel tilladelse, før du må gå i gang med et bygge- eller anlægsprojekt.

For andre kortlagte arealer, hvor forureningen kan påvirke grundvand, skal du også have en speciel tilladelse, før du må gå i gang med et bygge- eller anlægsprojekt.


Dekorativt

Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.