Jordflytning - jordforurening

Her kan du blandt andet læse om, hvad du skal gøre, hvis du opdager en jordforurening i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde

Du kan også finde ud af, hvordan du skal forholde dig, hvis du har jord i overskud på din grund, som du gerne vil af med.

Det bedste er at bruge din overskudsjord på din egen ejendom. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du være opmærksom på, at jord fra forskellige steder er omfattet af forskellige krav. 

Flytning af jord

Regulativ for jordflytning

Arealanvendelse

Kortlagte grunde

Områdeklassificerede arealer

Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Miljø og Klima (887424)

Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.