Retningslinjer for tæt-lav boligbebyggelse

Her finder du vores retningslinjer for tæt-lav boligbebyggelse. Brug dem som en guide, når du skal bygge flere boliger på en gang.

Lejlighedsskel og carporte

Målet for projekter med tæt-lav boligbebyggelse er at skabe boliger, som adskiller sig fra områder med åben-lav boligbebyggelse.

Ved tæt-lav bebyggelse er boligerne bygget sammen. De har lodrette lejlighedsskel, men aldrig vandrette lejlighedsskel.

Er der vandrette lejlighedsskel, er der tale om åben-lav bebyggelse. Hvis der både er lodrette og vandrette lejlighedsskel, har vi med etagebyggeri at gøre.

Eksempel på forskellige lejlighedsskel

Boliger med carporte

Du må gerne lave tæt-lav bebyggelse, hvor boligerne har carporte. Vær dog opmærksom på, at der er regler for, hvordan taget skal laves, hvis carporte kan bruges til at adskille to boliger.

Eksempel to boliger adskilt af carporte

Det må du gerne

Hvis boligerne er adskilt af carporte, skal disse være integreret under husets tagflade, så carporten bliver en del af den primære bebyggelse.

Du kan selvfølgelig også lade boligerne ligge mod hinanden med en helt klassisk lodret lejlighedsskel.

Boliger adskilt af carporte 1

Det må du ikke

Hvis carportene har eget tag, vil de teoretisk set kunne fjernes, og boligen vil derved blive fritliggende. Sådan må du altså ikke lave tæt-lav bebyggelse.

Boliger adskilt af carporte 2

 

Bebyggelsen skal have en arkitektonisk sammenhæng i såvel udtryk og materialer. Der kan også vælges helt bevidst at kræve det enkelte hus med individuelt udtryk. Dette skal dog være en del af en overordnet arkitektonisk idé.