Retningslinjer for tæt-lav boligbebyggelse

Her finder du vores retningslinjer for tæt-lav boligbebyggelse. Brug dem som en guide, når du skal bygge flere boliger på en gang.

Definition på tæt-lav boligbebyggelse

Tæt-lav boligbyggeri er karakteriseret ved dobbelthuse, rækkehuse, og lignende bebyggelser.

I bygningsreglement 2018 (BR 18) defineres tæt/lav byggeri på følgende måde:

Helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse.

Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse foretage en konkret vurdering af, om en bebyggelse falder ind under kategorien lignende tæt/lav bebyggelse.

Det betyder, at dét, som i en kommune kan accepteres som tæt-lav boligbyggeri, ikke nødvendigvis kan opføres i en anden kommune.