Skal du bygge flere boliger på én gang?

Hvis du ønsker at lave en samlet bebyggelse for et helt område, kan der være forskellige forhold, som skal være i orden før du kan bygge.

Er området ikke byggemodnet?

Hvis området ikke er byggemodnet endnu, skal der først laves en godkendelse af byggemodningen, herunder vejprojektet.

Et byggemodningsprojekt kræver typisk indsendelse af følgende materiale:

  • Situationsplan med angivelse af terrænkoter
  • Skilte- og afmærkningsplan
  • Afvandingsplan
  • Tværprofil af veje
  • Længdeprofil af veje
  • Forslag til udstykningsplan

Du skal allerede ved byggemodningen tage stilling til, hvordan området kan udstykkes i mindre grunde. Det er ikke nødvendigvis et krav, at grundene udstykkes, men ifølge byggeloven skal vi sikre, at det kan ske, hvis det er et ønske på et senere tidspunkt.

Udstykningsplanen skal overholde eventuelle grundstørrelser i lokalplanen og kan derfor have betydning for, hvor mange boliger der kan laves på grunden.

Du er altid velkommen til at kontakte Byggesag på telefon 9628 8015 eller Byggemodning, Jesper Enggaard Jensen, telefon 9628 8331 for en snak om projektet.