Skal du bygge flere boliger på én gang?

Hvis du ønsker at lave en samlet bebyggelse for et helt område, kan der være forskellige forhold, som skal være i orden før du kan bygge.

Er området omfattet af en lokalplan?

Er området lokalplanlagt, kan der være krav til, hvilken type af byggeri der må bygges i området. Det kan f.eks. være beskrevet som åben/lav og/eller tæt/lav byggeri eller som etageboliger. 

Åben/lav

Ved åben/lav byggeri forstås fritliggende enfamiliehuse eller to-familiehuse i 2 plan med lejligheder ovenpå hinanden.

Tæt/lav

Ved tæt/lav byggeri forstås sammenbyggede enfamiliehuse som f.eks. dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, klyngehuse og town-houses. Fælles for alle disse byggerier er, at der ikke ligger lejligheder ovenpå hinanden, men kun ved siden af hinanden. Boligerne er desuden bygget sammen - mindst to og to.

Da begrebet tæt/lav byggeri ikke er fuldstændig defineret i lovgivningen, har Herning Kommune vedtaget retningslinjer for, hvordan tæt/lav byggeri håndteres i kommunen.

Se retningslinjerne for tæt/lav byggeri.

Etageboliger

Ved etageboliger forstås mere end 2 boliger, hvor boligerne ligger ovenpå hinanden. Hvis der både er opdeling vandret og lodret er der også tale om etageboliger.

Du er velkommen til at kontakte Byggesag på telefon 9628 8015, hvis du ønsker en fordialog om dit projekt, herunder afklaring af om byggeriet kan opføres indenfor gældende planlægning.

Er området ikke spildevandsplanlagt?

Hvis området ikke omfattet af Herning Kommunes spildevandsplan, skal der, inden projektet kan realiseres, udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Du kan kontakte kommunens afdeling, Miljø og Kilma, Team Vand og Varme, for en afklaring af, om dit projekt kræver ny spildevandsplanlægning.