Skal du bygge flere boliger på én gang?

Hvis du ønsker at lave en samlet bebyggelse for et helt område, kan der være forskellige forhold, som skal være i orden før du kan bygge.

Hvis området ikke er omfattet af en lokalplan, skal kommunen vurdere, om dit projekt kræver en lokalplan. Det vil det typisk gøre, hvis projektet indeholder mere en 8-10 boliger, eller hvis byggeriet afviger fra det, der allerede er i området.

Du kan kontakte By, Erhverv og Kultur - planafdelingen for en afklaring af om dit projekt kræver ny planlægning.


Er området lokalplanlagt, kan der være krav til, hvilken type af byggeri der må bygges i området. Det kan f.eks. være beskrevet som åben/lav og/eller tæt/lav byggeri eller som etageboliger. 

Åben/lav

Ved åben/lav byggeri forstås fritliggende enfamiliehuse eller to-familiehuse i 2 plan med lejligheder ovenpå hinanden.

Tæt/lav

Ved tæt/lav byggeri forstås sammenbyggede enfamiliehuse som f.eks. dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, klyngehuse og town-houses. Fælles for alle disse byggerier er, at der ikke ligger lejligheder ovenpå hinanden, men kun ved siden af hinanden. Boligerne er desuden bygget sammen - mindst to og to.

Da begrebet tæt/lav byggeri ikke er fuldstændig defineret i lovgivningen, har Herning Kommune vedtaget retningslinjer for, hvordan tæt/lav byggeri håndteres i kommunen.

Se retningslinjerne for tæt/lav byggeri.

Etageboliger

Ved etageboliger forstås mere end 2 boliger, hvor boligerne ligger ovenpå hinanden. Hvis der både er opdeling vandret og lodret er der også tale om etageboliger.

Du er velkommen til at kontakte Byggesag på telefon 9628 8015, hvis du ønsker en fordialog om dit projekt, herunder afklaring af om byggeriet kan opføres indenfor gældende planlægning.

Er området ikke spildevandsplanlagt?

Hvis området ikke omfattet af Herning Kommunes spildevandsplan, skal der, inden projektet kan realiseres, udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Du kan kontakte kommunens afdeling, Miljø og Kilma, Team Vand og Varme, for en afklaring af, om dit projekt kræver ny spildevandsplanlægning.


Hvis området ikke er byggemodnet endnu, skal der først laves en godkendelse af byggemodningen, herunder vejprojektet.

Et byggemodningsprojekt kræver typisk indsendelse af følgende materiale:

  • Situationsplan med angivelse af terrænkoter
  • Skilte- og afmærkningsplan
  • Afvandingsplan
  • Tværprofil af veje
  • Længdeprofil af veje
  • Forslag til udstykningsplan

Du skal allerede ved byggemodningen tage stilling til, hvordan området kan udstykkes i mindre grunde. Det er ikke nødvendigvis et krav, at grundene udstykkes, men ifølge byggeloven skal vi sikre, at det kan ske, hvis det er et ønske på et senere tidspunkt.

Udstykningsplanen skal overholde eventuelle grundstørrelser i lokalplanen og kan derfor have betydning for, hvor mange boliger der kan laves på grunden.

Du er altid velkommen til at kontakte Byggesag på telefon 9628 8015 eller Byggemodning, Jesper Enggaard Jensen, telefon 9628 8331 for en snak om projektet.