Flere boliger, bygninger og nye udstykninger

Hvis du skal bygge eller udstykke, tilbyder vi tidligt i processen hjælp, så du hurtigt får et overblik over lovgivning, tilladelser, planer og så videre.

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom, og som der skal tages hensyn til og som kan påvirke et projekt.

Der kan være bindinger såsom servitutter/deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Læs om tinglyste forhold på Det Digitale Tinglysningssystem.