Flere boliger, bygninger og nye udstykninger

Hvis du skal bygge eller udstykke, tilbyder vi tidligt i processen hjælp, så du hurtigt får et overblik over lovgivning, tilladelser, planer og så videre.

Krav om garantistillelse ved privat fællesvej

Før der kan meddeles byggetilladelse, skal der stilles en anfordringsgaranti i et pengeinstitut.

Garantien sikrer, at den private fællesvej etableres.

Anfordringsgarantien stilles (jfr. Byggelovens § 4, stk. 1 og 2) af bygherrer og udregnes efter projektets størrelse og vurderede samlede omkostninger.

Garantien kan nedskrives i takt med at projektet realiseres. Garantien frigives først helt, når projektet er udført og godkendt af Herning Kommune.

Har du spørgsmål i den forbindelse kontakt: Jesper Enggaard Jensen, Vej, Trafik og Byggemodning.