Flere boliger, bygninger og nye udstykninger

Hvis du skal bygge eller udstykke, tilbyder vi tidligt i processen hjælp, så du hurtigt får et overblik over lovgivning, tilladelser, planer og så videre.

Materialer vi typisk har brug, før vi kan give en vejgodkendelse

På projektkoordineringsmødet har vi brug for, at du har disse oplysninger med:

  • En beskrivelse af projektet
  • Situationsplan (oversigt over bygning, veje, afstande og så videre)

Efter vores møde bliver du klædt på til at lave de resterende dokumenter, der er nødvendige for at få en vejgodkendelse.

Der er typisk brug for flere af/alle disse dokumenter:

  • Belægningsplan
  • Belysningsplan - når vejprojektet er godkendt efter vejloven.
  • Beplantningsplan
  • Koordinerede ledningsplan
  • Skilte- og afmærkningsplan
  • Længdeprofil for veje og stier
  • Tværprofil for veje og stier 

Flere af ovenstående temaer kan måske fremgå på én fælles plantegning.