Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 21 - Vand

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade eventuelt fotos som redegør for installationernes udførelse herunder sikring af vandkvalitet, begrænser ventetid på koldt og varmt vand

  • Tegninger kan omfatte: Visning af placering af installationer og ledninger med videre.

  • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for de valgte anlæg. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 419).