Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 19 – Termisk indeklima og installationer til varme og køleanlæg

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, databalde, beregninger evt. fotos som redegør for et godt indeklima, hvor der ikke opstår træk og/eller overophedning, udførelse af varme- og køleanlæg

  • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for et godt indeklima

  • Funktionsafprøvning: Funktionsafprøvning for, varme- køleanlæg herunder radiator og gulvvarme i henhold til bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning, afsnit. 3.
    Afprøvningen skal som minimum dokumentere, at varme- og køleanlæggene overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring i alle rum. (BR18 § 391). (Se nedenstående afsnit om funktionsafprøvning)
  • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for de valgte anlæg. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 392).