Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 18 – Lys og udsyn

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, beregninger/simuleringer evt. fotos som redegør for dagslys, vinduernes placering, udsyn til omgivelserne, solafskærmning, elektrisk belysning i arbejdsrum og fælles adgangsveje.

  • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for dagslys, vinduernes placering, udsyn til omgivelserne, solafskærmning, placering af elektrisk belysning i arbejdsrum og fælles adgangsveje.

  • Ved arbejdsrum og fælles adgangsveje skal der fremsendes funktionsafprøvning for belysning i arbejdsrum og fælles adgangsveje i henhold til bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning, afsnit 4. Funktionsafprøvning skal som minimum dokumentere, at belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, samt at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten. (BR18 § 384)