Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 17 – Lydforhold

  • Dokumentation kan omfatte Beskrivelser, lydmålinger, beregninger mellem boliger/rum/erhvervsenheder, støj fra tekniske installationer, støj fra veje og jernbaner, efterklangstid. (BR18 § 368).

  • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for tilfredsstillende lydforhold