Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 16 – Legepladser

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade, inspektørrapport eventuelt fotos som redegør for de valgte legepladsredskaber herunder faldunderlag med videre

  • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for de valgte legepladsredskabers placering, afstand til andre bygning/redskaber, højde, konstruktioner, faldunderlag med videre.