Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 15 – Konstruktioner

Konstruktioner i konstruktionsklasse 1 - Enfamiliehus

  • Dokumentation kan omfatte: A1. Konstruktionsgrundlag, A2. Statiske beregninger, A3. Konstruktionstegninger, A4. Konstruktionsændringer, B1. Statisk projekteringsrapport jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

Ovenstående kan helt eller delvist fraviges, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at kravene til bærende konstruktioner er opfyldt, for eksempel ved brug af SBi-anvisning 254, Småhuse - styrke og stabilitet.

Konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4

  • Dokumentation af de bærende konstruktioner skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223 - Dokumentation af bærende konstruktioner.

Dokumentationen skal desuden omfatte: A1. Konstruktionsgrundlag, A2. Statiske beregninger, A3. Konstruktionstegninger, A4. Konstruktionsændringer, B1. Statisk projekteringsrapport, B2. Statisk kontrolplan, B3. Statisk tilsynsrapport.